Amsterdamsewijk

De wijk is vernoemd naar De Amsterdamse Poort. Rond 1400 aan de Amsterdamse vaart  gebouwd en is als enige van de twaalf stadspoorten ongeschonden blijven staan. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2016 staan De Amsterdamsebuurten in de statistieken te boek als...